Menu

Klachten

Klachten procedure (wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van  mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan  bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij, indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt, je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (15 november 2017  Wkkgz-registratie) 2017 is  mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil. Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van  mijn praktijk zal gelden vindt u op deze website: http://www.nibig.nl

Contact
Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Lees meer over de klachtenprocedure vanuit het NIBIG (REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL).

Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA)

Voor het indienen van een klacht bij de NVPA kun je bellen naar 0413-330680 om de gratis informatie folder “NVPA-klachtrecht” aan te vragen. Het klachtrecht van de NVPA is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie.

Informatie over klachten regeling bij de NVPA

Klachten over supervisie

Heb je een klacht over de supervisor of de inhoud van de supervisie/intervisie, bespreek dit dan eerst met mij als supervisor. Mocht dit niet het gewenste effect hebben dan kun je contact opnemen met het bureau van de LVSC en daar de klacht kenbaar maken, daar wordt de procedure verder uitgelegd.

De procedure in het kort:
Er is een vertrouwenscommissie, die probeert te bemiddelen tussen supervisor en de klant, als dit niet lukt wordt de klacht voorgelegd aan het College van Tucht.

Mocht je een klacht hebben kun je contact opnemen met de LVSC door te mailen naar info@lvsc.eu of te bellen naar T 024 – 3662080.

Voor meer informatie kijk op de site van de LVSC