Menu

Supervisant vertelt

Annemarie is mijn Ariadne! Ze gaf me een knoop om te ontwarren en een rode draad. Ik laat haar achter in de armen van Dionysos terwijl ik overmand door verdriet met zwarte zeilen verder vaar 😉 Wat mij betreft heeft ze mij de juiste vragen gesteld en op weg geholpen bij het vinden van de voorlopige antwoorden. Ik heb eigenlijk niets gemist” 
Jan Willem Lenteling, leerkracht levensbeschouwing

“Het grootste effect is dat ik meer zichtbaarder ben. Collega’s zien het, mijn leidinggevende ziet het. Juist de coördinerende rol heeft me in een positie gezet waarbij ik zichtbaar moet zijn. En nu zeker zichtbaar blijven en de ervaringen die ik opgedaan tijdens supervisie hierin meenemen. Maar ook dat ik meer vertrouwen heb gekregen in mezelf: dat ik durf te zeggen en te staan voor waar ik voor sta (missie, visie, overtuiging). 

De samenwerking met de supervisor vond ik goed. Ik vond dat de onze supervisor betrokken was op onze situaties en ons ook zeker elke bijeenkomst de tijd gaf om even te ‘aarden’. Ik vond het ook goed dat onze supervisor verschillende werkvormen hanteerde en daardoor ons op een juiste spoor zette of verdieping bracht in een situatie. Vooral het visualiseren van situaties heeft onze supervisor goed doorgehad dat dit een manier is die erg bij mij paste. Daarnaast vond ik het ook goed dat onze supervisor ons betrok in het vragen stellen aan elkaar.

Ik vond het echt leer bevorderend en ik heb niet specifiek zaken waarbij ik denk dat kon juist beter”. 
Carlos Schriemer, deeltijd opleiding Theologie Windesheim

“De supervisie heeft op drie manieren effect gehad op mijn werk. Tijdens de bijeenkomsten kon ik vertellen over gebeurtenissen die zich in de klas hebben voorgedaan en ze met enige afstand herbeleven en interpreteren. Met dit inzicht ging ik op een meer ontspannen manier om met het gedrag van leerlingen. 
Tot slot ben ik door de supervisie tot de overtuiging gekomen op welke zaken ik mij in eerste instantie wil richten bij het lesgeven, namelijk vanuit mijn eigen gevoel en belang mijn grenzen bewaken, duidelijk benoemen wat ik wil, en ongewenst gedrag in de klas duidelijk en herkenbaar corrigeren. 
 
De samenwerking met de supervisor heb ik ervaren als veilig, inspirerend en uitdagend. Er was aandacht en begrip voor onze situaties, we hebben veel verschillende werkvormen gebruikt, we moesten diep bij onszelf te rade gaan. 
In deze setting was het leerzaam om ontspannen met de opdrachten om te gaan in plaats van sterk resultaatgericht te zijn. Dit blijft in de toekomst een aandachtspunt: de menselijke kant goed voor ogen houden”
Vrouw, deeltijd leerling aan de opleiding theologie te Windesheim

“Anne-Marie is heel prettig in de omgang. Ze is rustig en gaat serieus met de vragen om. De verschillende werkvormen die ze aanbiedt zijn heel verrijkend.”
Meini Schram,derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

“De begeleiding is heel professioneel; Annemarie creëerde een veilige en vooral open sfeer binnen de groep door bijvoorbeeld de bijeenkomst altijd te starten met de vraag “hoe zitten jullie er vandaag in?”. Dit heb ik heel erg plezierig gevonden. Het gaf me de ruimte om ook echt mijn ei kwijt te kunnen en de ander te informeren hoe ik me op dat moment voelde. Door die openheid was er dus ook vertrouwen en begrip naar elkaar toe. We wisten ook altijd waar we aan toe waren.”
Vivian Maspaitella, derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

Anne-Marie werkt prettig en niet altijd volgens vaste patronen. Ze was flexibel wat ik fijn vind. Daarnaast had ik vaak het gevoel dat ze dwars door mij heen keek en vaak mooie vragen stelde. Tijdens supervisie zag ik verder geen belemmeringen. Ook is er voor mij niet veel blijven liggen. Ik heb er eigenlijk veel meer uit gehaald dan ik van te voren had gedacht.
Lianne Kedde, derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

“Anne-Marie, bedankt voor je rust en geduld tijdens de Supervisie. We waren soms net een stel dolle honden die allemaal met een aantal verhalen kwamen. En jij bleef zo rustig, altijd vriendelijk. Maar ook als iemand die heel goed doorheeft waar onze ‘pijnpunten’ zitten. Ik heb met veel plezier naar je geluisterd en waardeer je zeer. Het maakte de colleges Supervisie naar uitkijkmomenten in plaats van pijnmomenten. Het heeft me goed gedaan. Het ga je goed!”
Peter Dekker, derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

“Het was een erg boeiend en intensief proces. De afwisselende werkvormen maakte het erg leuk en leerzaam. Vooral door het maken van de reflectieverslagen kwam er bij mij een bewustwordingsproces op gang. Het rollenspel liet me zien dat het goed is om van een afstand naar een situatie te kijken, en dat dat ruimte schept om vanuit je hart te reageren, en dat ik dat dan ook wel kan.
De samenwerking vond ik heel prettig. Er is altijd een veilige, open sfeer geweest, met veel respect naar elkaar toe, wat het leerklimaat bevorderde.  Ik denk dat ik zelf daar ook aan bijgedragen heb door open te zijn en me kwetsbaar op te stellen. Ik stond open voor feedback, en heb door te observeren, op het juiste moment door te vragen en mijn korte en krachtige feedback te geven ook bijgedragen aan het leerproces van de anderen. Die gedachte moet ik nog steeds aan wennen, maar het komt steeds meer binnen.
De samenwerking met de supervisor was ook heel prettig. Ze heeft een respectvolle, vriendelijke houding, wat zorgt voor een veilige sfeer. Ze luistert goed en met haar sterke observatie en analytisch vermogen weet ze wel precies het pijnpunt naar boven te halen.”
Danielle Geleijns, derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

“De leiding van en samenwerking met Anne-Marie was prettig. Zij is een rustige persoon die mij het gevoel gaf dat het ook echt om mij ging. Er was aandacht, rust, maar er waren ook indringende vragen. De verschillende vormen van het behandelen van een inbreng waren leerzaam. Ook kregen we interessante dingen om te lezen of te beluisteren. De TED-talk van Brené Brown is waardevol geweest in mijn zoektocht naar waarom ik altijd alles goed wil doen en mij eigenlijk niet kwetsbaar durf op te stellen.
Derde jaars deeltijd student aan de Hogeschool Windesheim

Wil je zelf contact opnemen met Anne-Marie Hamming?

Ga naar contact