Menu

Supervisie

  • Werk jij in een mensgericht beroep?
  • Wil je anders in je werk staan omdat je last hebt van eigen belemmeringen?
  • Wil je ontdekken welke kwaliteiten je hebt of helderheid krijgen waarin jij nog kunt groeien?
  • Of wil je meer verdieping in je werk en je werkstijl onderzoeken?
  • Of wil je beter leren omgaan met collega’s of je stijl van leiding geven onder de loep nemen?
  • Mogelijk is dan een supervisietraject iets voor jou?

Voor vaktherapeuten

Ook als vaktherapeut kun je een supervisietraject volgen ten behoeve van de registratie bij de SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen).

Wat is supervisie?

  • Supervisie leert je reflecteren op je eigen werkervaring.
  • Je leert je eigen handelen tegen het licht te houden.
  • Supervisie kan voorkomen dat je steeds weer in hetzelfde patroon blijft zitten.
  • Supervisie geeft je de mogelijkheid om inzichten te krijgen en om je handelen  te verbeteren.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten van 1 tot 2 1/2 uur, individueel of in een groepje van maximaal vier supervisanten. De bijeenkomsten vinden gemiddeld om de 2 weken plaats.
De supervisant brengt zijn eigen werkinbreng per bijeenkomst in. Van elke bijeenkomst schrijf je reflectieverslagen die je van tevoren inlevert bij de supervisor en eventuele andere supervisanten.

Het traject

Wil je supervisie dan kom je eerst voor een kennismakingsgesprek. Tijdens of na dit gesprek beslissen we ieder of we het supervisietraject starten.

Tijdens de laatste of de voorlaatste supervisiebijeenkomst vindt er een schriftelijke en mondelinge evaluatie plaats. Na afsluiting van de supervisie krijgt de supervisant een verklaring van de supervisor.

Anne-Marie Hamming is geregistreerd supervisor van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching  (LVSC) en is gebonden aan de gedragscode voor supervisoren van de LVSC. De supervisie is geldig voor registratie van vaktherapeuten binnen de SRVB.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je mij vrijblijvend bereiken op info@praktijkvolledigleven.nl of ga naar contact.

Ga naar contact