Menu

Therapie en visie

Wordt de drama- en psycho-sociale therapie vergoed door je ziektekostenverzekeraar?

Als je aanvullend verzekerd bent dan is voor al mijn behandelingen (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk, afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar je bent aangesloten. Klik hier voor meer informatie

Voor mensen met levensvragen en/of psychische klachten zoals:

 • Ontevredenheid met huidige manier van leven
 • Spanningen, stress of burn-out
 • Meer inzicht in zichzelf willen krijgen
 • Verwerkingsproblematiek
 • Problemen met zingeving
 • Problemen met contact in relaties, op het werk of privé
 • Zich geblokkeerd voelen
 • Zich gesteld zien voor belangrijke beslissingen  In een periode zitten waarin zich belangrijke veranderingen voor doen.
 • Mogelijk kamp je met de gevolgen van een traumatische gebeurtenis.

Visie op de therapie

Ik werk met een combinatie van inzichtgevend gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en als het past met expressie. Ik ben opgeleid als drama- en transformatie therapeut, daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in de dramatherapie methode genaamd: Developmentel Transformation Therapie (DvT) en ben ik supervisor.

Ik werk vanuit een holistische mensvisie, de therapie richt zich op emotioneel, cognitief, fysiek, sociaal en spiritueel niveau. Ik heb een positieve mensvisie. Ik ga er vanuit dat de mens in oorsprong goed en gezond is, maar dikwijls door pijnlijke levenservaringen het contact met deze essentie heeft verloren. Door blokkades en afweerpatronen te verwijderen wordt een zelfhelend en zelfherstellend proces in gang gezet.

In deze therapie leer je je eigen afweerpatronen herkennen en omkeren, namelijk  het zoeken naar erkenning, liefde en bevestiging  buiten jezelf keert zich om in het gaan verkrijgen van een liefdevolle relatie met jezelf. In dit werk  worden oosterse zienswijzen en westerse psychologie geïntegreerd.

De therapie

Met het (h)erkennen van patronen die je belemmeren je unieke ‘zijn” tot uitdrukking te brengen, komt het inzicht hoe je vrij te maken van deze oude patronen en pijn. Deze ballast vraagt aandacht en bewustwording, om daarna de negatieve ervaringen die geleid hebben tot deze afweerpatronen te integreren of los te laten. Het stapje voor stapje loslaten van deze negatieve ervaringen geeft je de mogelijkheid om te gaan ontdekken wat jij in hoogste potentie bent en kunt Zijn.
De visie van ‘Praktijk Volledig leven” gaat ervan uit dat een gezonde Ik – ontwikkeling essentieel is. Het ‘ik” is een instrument om je unieke zijn vorm te geven en tot uitdrukking te brengen in het dagelijkse leven. Vaak zijn we de regie verloren over ons ‘Ik” (ego) en is het een vervormd – ‘ik” geworden. Je uitdaging is om dit vervormde ‘ik” te ontmaskeren om weer opnieuw contact te maken met je essentie. Zelfacceptatie en innerlijke vergeving vinden dan plaats waardoor oude patronen worden geheeld en komt het inzicht dat die ervaringen die in het verleden zijn gebeurd ‘toen” waren en nu losgelaten mogen worden.

Kindertijd

Door oude gedachten, emoties en patronen te gaan waarnemen zul je dikwijls zien dat de oorsprong hiervan ligt in de kindertijd. De aspecten van het gekwetste innerlijke kind dat aandacht, liefde, geruststelling, zorg of bescherming nodig had zijn nog aanwezig in jou aanwezig. Door hier contact mee te maken, ernaar te luisteren, kun je jezelf gaan geven wat je nodig hebt. Dit is een helende daad van liefde voor jezelf. Door bewust te worden van je behoeften kun je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je eigen leven. Er komt een innerlijk helingsproces op gang. Door niet meer steeds je angsten en behoeften vanuit de vroegere innerlijke beelden te projecteren op je omgeving, zal er ook meer harmonie ontstaan in je sociale leven. De buitenwereld die je ervaart is vaak slechts een spiegel van je binnenwereld. In de therapie werk ik daarom ook met regressie, dit zijn oefeningen met als doel om oude pijn uit de kindertijd bewust te worden en los te laten.
Naast je oude pijn zul je ontdekken dat er ook vitale energie in je is, dat krachtig, uniek, speels en levendig is. Door het herstellen van de verbinding hiermee ga je ontdekken wat jou echt vreugde geeft.

We zijn gebroken en heel

Realiseren dat onze persoonlijkheid gebroken is, we daarin als mensheid gek, gestoord en verwond zijn is bevrijdend en maakt ons nederig (en is natuurlijk ook  confronterend). Het vergroot onze speelruimte (we hoeven ons niet meer beter voor te doen) en verdiept onze compassie voor onze naasten (de ander is net zo gek en verwond als wij zelf).

Het zorgt ervoor dat we onszelf minder serieus durven nemen, het helpt om perfectionisme los te laten en opener te staan voor het nieuwe (het pure leven). Het geeft ons de ruimte om naar onze schaduwen te kijken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Als we ons daarbij steeds meer gaan realiseren dat we in het diepste van ons wezen heel en verbonden zijn (dat er niets is wat dit niet is en dat dit nooit anders is geweest) zal dit besef onze perceptie totaal veranderen en ons hart openen.

Het helpt te erkennen dat ontmoetingen nu eenmaal pijn, frustratie, boosheid maar ook liefde, verbinding en vreugde kunnen oproepen, vanuit het perspectief van onze persoonlijkheid. Vanuit het perspectief van het hart ‘weet je’ dat je geliefd bent en ben je in staat moedig aanwezig te blijven, ook al is de ontmoeting en het leven heftig. Dit opent de deur naar volledig leven, voorbij de illusie van hoe je denkt dat het leven eruit zou moeten zien.

Dit perspectief eigen maken vraagt moed om steeds opnieuw te onderzoeken waar jezelf terughoudt, vasthoudt, controleert en of de ander wil sturen/bepalen. Het vraagt oefening en ervaring om te ontdekken hoe het is om uit vaste gewoonten en patronen te stappen. De ervaringsgerichte werkvormen zullen hiertoe uitnodigen.

Dit zal ervoor zorgen dat je leert om meer jezelf te zijn, dat je jezelf meer uitspreekt, waardoor relaties zich gaan verdiepen en je kwaliteiten makkelijker tot uiting kunnen worden gebracht. Mogelijk ga je zelfs van jezelf en het leven houden in zijn totaliteit : ).

Werkwijzen van mij zijn onder andere:

 • Inzichtgevend gesprek.
 • Aandachtsoefeningen
 • Creatieve werkvormen (spel, expressie, rollenspel etc.)
 • Regressie – oefeningen (terug gaan in de kindertijd.)
 • Methoden vanuit het systemisch werk
 • Oefeningen rond zorgvuldige communicatie
 • Visualisatie (waarbij jezelf dingen in je verbeelding voorstelt) of meditatie- technieken als middel om je in contact te brengen met je essentie.
 • Creatieve middelen, zoals tekenen, kleien, schrijven en het werken met stem en klank.

Doel en verloop van de therapie

De therapie is er op gericht je te ondersteunen bij je weg naar binnen en je bewust worden van jezelf. Deze therapie biedt een levenswijze aan om het leven in heel zijn volledigheid te gaan ervaren. Het opent de weg naar het vertrouwen in jezelf.

Verschillende mogelijkheden:

 • Je hebt de mogelijkheid om voor losse sessies te komen met een specifieke vraag en de wens hier dieper op in te gaan en om daar meer inzicht en helderheid in te verkrijgen.
 • Als de noodzaak en motivatie aanwezig zijn om spanningen of weerstanden op dieper niveau aan te gaan, kan er gekozen worden voor een langere behandeling.

Na een telefonisch kennismakingsgesprek, plannen we een intake en komen we tot een behandelplan.

Word je verwezen door een van de 2 psychiaters waarmee ik samenwerk, dan bestaat er al een behandelplan en zal de behandeling daarbinnen verder vorm krijgen. We zullen eerst kennismaken en bespreken wat je doelen en wensen zijn. Als het klikt en de behandelvorm aansluit bij je wensen, zullen we samen aan de slag gaan in samenspraak met de regiebehandelaar.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij vrijblijvend bereiken op info@praktijkvolledigleven.nl of ga naar contact.

Ga naar contact